wróć

Ubezpieczenie solarów w 2013 roku

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy „EKO Szczawnica” przypomina wszystkim członkom stowarzyszenia o obowiązkowym ubezpieczeniu solarów oraz o uregulowaniu składki członkowskiej na rok 2013.

Druki na w/w wpłaty dostępne będą w Biurze Rady Miejskiej w godzinach funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Szczegółowe informacje na temat ogólnych warunków ubezpieczenia mienia znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia w dziale "Do pobrania" plik Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

 

Prezes Stowarzyszenia
Kazimierz Zachwieja
 

Tagi