wróć

Ruszają kontrole domowych palenisk

Wraz z początkiem nowego sezonu grzewczego planujemy kontrole domowych palenisk przez Straż Miejską w Szczawnicy. Strażnicy w godzinach popołudniowych i przy okazji patroli na terenie Miasta i Gminy w przypadku zaobserwowania przypadków znacznego zanieczyszczania powietrza dokonają kontroli instalacji oraz jakości tzw. „paliwa”.
Posiadane upoważnienia funkcjonariuszy na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska uprawniają do wejścia na posesje i sprawdzenia czy w paleniskach nie są spalane np. odpady.
Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę. Obowiązujące przepisy mówią że osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.
Inicjatywa związana z kontrolami może również posłużyć do pomocy dla mieszkańców, którzy dotychczas nie uporali się z problemem niskiej emisji. W ostatnim okresie pojawiła się możliwość skorzystania np. z programu rządowego „Czyste powietrze” skierowanego m.in. do właścicieli gospodarstw domowych na zaspokojenie potrzeb związanych z termomodernizacją, wymianą źródeł ciepła. W przypadku zainteresowania poprzez pracowników Urzędu Miasta możemy służyć pomocą przy skompletowaniu niezbędnych dokumentów i złożeniu wniosku.

Tagi