wróć

INFORMACJA

                                                                               Szczawnica, 08 listopada 2018 r.

SO.8141.30.2018.AS

 

 

INFORMACJA

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że w związku z podjętymi pracami nad opracowaniem Diagnozy Problemów Społecznych, w okresie od 28 listopada do
30 listopada 2018 r.
, przeprowadzone zostaną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica badania ankietowe obejmujące podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

 

Badania prowadzone będą przez upoważnioną firmę Oficyna Profilaktyczna z Krakowa, której przedstawiciele poproszą losowo wybranych przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o wypełnienie formularza ankiety.

 

Opracowana Diagnoza Problemów Społecznych wykorzystana zostanie w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Szczawnica na 2019 rok, a także pozwoli określić priorytety działania na kolejne lata.

 

Mając na względzie charakter planowanych działań prosimy o udział w badaniach.

Tagi