wróć

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2023

Szanowni Państwo,

Miasto i Gmina Szczawnica przystępuje do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2023. Program rewitalizacji jest konieczny, aby można było pozyskać zewnętrzne środki na zadania, które pozwolą rozwiązać najbardziej palące problemy. Zależy mi, jako Burmistrzowi Gminy, aby lokalna społeczność włączyła się w aktualizację nad tym Programem i współdecydowała o najważniejszych zadaniach, które służyć będą poprawie jakości życia w Naszej Gminie. Zachęcam przedsiębiorstwa zainteresowane uwzględnieniem swoich projektów w aktualizowanym Gminnym Programie Rewitalizacji do wypełniania Karty zgłoszenia zadania do GPR – w załączeniu.

Karty projektów zbierane będą do 7 grudnia 2018 roku do godziny 14.00.
Wypełnioną kartę projektów proszę o złożenie na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica lub przesłanie mailem na adres: infrastruktura@szczawnica.pl


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
Grzegorz Niezgoda

 

Karty zgłoszenia zadania do GPR – do pobrania

Tagi