wróć

Konkurs na najpiękniejsze ukwiecenie posesji prywatnych przy budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2009

REGULAMIN
KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE UKWIECENIE POSESJI PRYWATNYCH
PRZY BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH NA TERENIE
MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W ROKU 2009

 

1. Cel : zadbane posesje, ogródki, balkony, estetyczny i kolorowy wizerunek naszego miasta

2. Organizator : Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

3. Uczestnicy : prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych zgłoszone indywidualnie przez właścicieli bądź przez przedstawicieli Rady Miejskiej do przedstawiciela UMiG – Pani Janiny Mastalskiej nr tel: (0-18) 262 22 03 wew. 29 w terminie do dnia 30.04.2009 r

4. Ocena wyników : Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie :
• 2 przedstawicieli Komisji Edukacji i Spraw Społecznych RM
• przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY”
• 2 przedstawicieli Urzędu Miasta
• przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu

5. Skala ocen : od 1-10 punktów za:
• dobór i różnorodność kwiatów, krzewów i drzew
• ilość kwiatów
• pomysłowość

6. Termin rozstrzygnięcia : Komisja w okresie od 01. 05. 2009 r. do 01. 10. 2009 r. dwukrotnie (na koniec wiosny i koniec lata dokonywać będzie oceny posesji, a ustalenie wyników nastąpi w dniu 05. 10. 2009 r.

7. Nagrody :
I miejsce 2.000,00 zł
II miejsce 1.000,00 zł
III miejsce 500,00 zł
IV miejsce – wyróżnienie
V miejsce - wyróżnienie


8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady Miejskiej Szczawnica w IV kwartale 2009 r.
w zależności od terminu sesji.

9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.

10. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie do Organizatora.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
Grzegorz Niezgoda

 

Tagi