wróć

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2019

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica

w roku 2019

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 - szczegóły w zarządzeniu:

 

Zarządzenie nr 0050.OW.13.2019 Burmistzra Miasta i Gminy Szczawnia z dnia 6 marca 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2019.pdf

 

Dokumenty konkursowe do pobrania:

oferta.doc

umowa.doc

sprawozdanie.doc

 

Dla organizacji:

zaktualizowany plan i harmonogram.doc

zaktualizowane zestawienie kosztów.doc

pliki do pobrania i prowadzenia przez oranizacje/stowarzyszenia

 

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dot. realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.pdf

Tagi