wróć

Wizyta studyjna do Austrii

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” zaprasza do wzięcia udziału w czterodniowej wizycie studyjnej  do Austrii pn. „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru poprzez organizację spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami oraz udział w imprezie kulturalnej promującej dziedzictwo i produktu lokalne” organizowanej w dniach 30 maja – 2 czerwca 2019r.

W wyjeździe mogą wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący główną działalność gospodarczą w branży:

  • gastronomicznej, noclegowej (sekcja I) lub

  • budowlanej (sekcja F) lub

  • rekreacyjnej i rozrywkowej (sekcja R)

- z zastrzeżeniem, że w wizycie studyjnej uczestniczy po 5 osób z czterech gmin (Czorsztyn Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Szczawnica). Ponadto w grupie 20 osobowej znajdzie się przynajmniej po jednym przedsiębiorcy z każdej branży wskazanej, jako kluczowa dla rozwoju obszaru LGD.

W celu zgłoszenia udziału należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go najpóźniej do 6.05.2019 r. w biurze LGD „Gorce – Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00

Ilość miejsc ograniczona !!!! max. 20 osób.


O zakwalifikowaniu się na wyjazd zadecyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo będą miały trzy osoby z różnych branż wskazanych, jako kluczowe do rozwoju obszaru LGD. Udział w wyjeździe jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu pod numerem telefonu 789 304 706 lub e-mail: biuro@leadergorce-pieniny.pl

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: rozpowszechnienie skutecznych praktyk prowadzenia biznesu oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenia podczas wyjazdu studyjnego.

Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczności wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji.pdf

Ramowy Program.pdf

Karta zgłoszeniowa.pdf

Tagi