wróć

Koncert Orkiestry Dętej OSP w Szczawnicy

Stowarzyszenie na rzecz Strażackiej Orkiestry Dętej w Szczawnicy było organizatorem koncertu, który odbył się 7 lipca br. w sali widowiskowej MOK jako finał projektu pn. „Odtworzenie regionalnego charakteru Orkiestry przy OSP w Szczawnicy”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania – Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego, wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”.
Wśród przybyłych gości znaleźli się senator RP Jan Hamerski, prezes LGD „Gorce – Pieniny” Tomasz Hamer-ski, sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica Tomasz Ciesielka, a także księża ze szczawnickiej parafii: proboszcz – ks. dr Tomasz Kudroń, ks. prałat Franciszek Bondek, ks. Waldemar Sosnowski i nasz rodak – ks. Jacek Sło-wik. Licznie przybyli szczawniczanie i wakacyjni goście, którzy żarliwie oklaskiwali kolejne utwory.
Koncert Orkiestry Dętej składał się z dwóch części: rozrywkowej, zawierającej przeboje muzyki światowej oraz marszowej, typowej dla repertuaru orkiestr dętych, przeplecionych występami sekcji regionalnej orkiestry. O każdym utworze precyzyjnie opowiadał prowadzący koncert wiceprezes Oddziału Pienińskiego Związku Podhalan – Tomasz Słowik. Przypomniał także historię orkiestry i założeniach realizowanego projektu. Początki orkiestry dętej w Szczawnicy sięgają 1937r. Zespół miał w swojej karierze czasy świetności, a także gorsze okresy, związane z ubywaniem jego członków. Orkiestra została reaktywowana w 2014r., dzięki staraniom ks. Grzegorza Salamona, grającego w jej składzie. Obecnie liczy 21 aktywnych członków. Bierze udział w uroczystościach na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. W 2018r. orkiestra wzięła udział po raz pierwszy w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr w Nowym Targu, zdobywając wyróżnienie. Kapelmistrzem orkiestry jest Józef Pańszczyk, dyrektor Szkoły Muzycznej w Szczawnicy, z siedzibą w Jaworkach, który również opracował przedstawiane utwory. Dyrektorami oraz wicekapelmistrzami są Krzysztof Hrydziuszko oraz Wojciech Hebda. Orkiestra ma także swoje Stowarzyszenie, które podjęło uchwałę, by w oparciu o nowych członków wesprzeć szerzenie szeroko pojętej kultury góralskiej poprzez stworzenie sekcji regionalnej. Członkowie tej sekcji pochodzą z ul. Maćka zza Ławy. Działają pod kierownictwem Marcina Dziedziny – altówka, a w jej skład wchodzą także jego bracia: Maciej Dziedzina – skrzypce, Marek Dziedzina – basy, Tomasz Mastalski – akordeon, Maciej Gębala – drugie skrzypce, Paweł Tokarczyk – skrzypce, basy. Sekcja będzie propagować dziedzictwo ludowe, grając muzykę góralską – muzykę Karpat.
Kolejne melodie, zarówno te grane przez orkiestrę, jak i przez muzykantów regionalnych, były dedykowane poszczególnym grupom odbiorców – kobietom, turystom, zakochanym, dobroczyńcom i przyjaciołom orkiestry. Tego popołudnia zostały także wręczone specjalne pamiątki osobom najbardziej zasłużonym dla orkiestry: ks. Grzegorzowi Salamonowi, małżeństwu Lidii i Pawła Tokarczyków oraz Krzysztofowi Hrydziuszce. Nie zabrakło słów gratulacji ze strony widzów, w tym senatora Jana Hamerskiego i życzeń dalszego prężnego rozwoju!
Pozostaje oczekiwanie na kolejne, równie udane koncerty, także te w wydaniu regionalnym.

Tagi

GALERIA