wróć

Walne Zebranie Członków EKO Szczawnicy

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU SZCZAWNICY „EKO SZCZAWNICA”

zaprasza na
Walne Zebranie Członków
„EKO Szczawnicy”

Spotkanie o tematyce sprawozdawczo - wyborczej odbędzie się we wtorek 23 lipca 2013 roku, o godzinie 19:00 I termin, II termin 19:10 w budynku remizy OSP, przy ul. Szalaya 84.


Porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór komisji wnioskowej
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
6. Sprawozdanie finansowe - informacja
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w tym skierowanie wniosku o absolutorium dla Zarządu „EKO Szczawnica”
8. Omówienie spraw bieżących
9. Wolne wnioski
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
11. Podjęcie uchwał
12. Zamknięcie Walnego Zebrania
 

 


Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy EKO Szczawnica
tel. 18 262 22 03, 784 462 423, fax 18 262 25 30

Tagi