wróć

System międzynarodowej informacji turystycznej dla miasta Szczawnica

Tablice informacyjne z kierunkowskazami stanęły w kilku strategicznych miejscach na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
Dofinansowanie na ten cel pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „ Tatry”.
Ta przy wjeździe do Szczawnicy informuje o podstawowych miejscach docelowych, które cieszą się największym zainteresowaniem turystów tj. o promenadzie, zabytkowym i obecnym centrum Szczawnicy, wskazuje możliwość dojazdu do Szlachtowej i Jaworek. Ta sama tablica widziana w odwrotnym kierunku czyli przy wyjeździe ze Szczawnicy informuje m.in. o miastach partnerskich pienińskiego uzdrowiska.
Pozostałe tablice ustawiono w pobliżu centrum Szczawnicy (np. poniżej dawnego dworca PKS, przy skręcie w kierunku placu pod Palenicą), a także w Jaworkach i w Szlachtowej.
 W sumie projekt obejmuje montaż 16 słupów z kierunkowskazami.     
Jeden z drogowskazów stanie też w Leśnicy na Słowacji, która jest Partnerem Projektu.
Grupy docelowe, do których skierowany jest projekt, to: turyści, mieszkańcy pogranicza i przedsiębiorcy. Działania realizowane w ramach projektu mają charakter działań typu „ludzie dla ludzi”, gdyż projekt oddziaływać będzie na społeczności lokalne obu przygranicznych gmin. Stworzenie systemu wizualnej informacji turystycznej w ramach projektów komplementarnych dla obydwu miejscowości przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej pogranicza, co spowoduje zwiększenie liczby turystów w regionie.
Dodatkowym atutem zamontowanych tablic jest estetyka ich wykonania i przejrzystość zawartych informacji.
Projekt zamknął się w kwocie 52 467,90 Eur, która obejmuje zarówno wkład własny Miasta i Gminy Szczawnica, jak i dofinansowanie z Euroregionu Tatry i budżetu Państwa.

Wielu lokalnych przewodników i pilotów wycieczek, pracowników biur podróży organizuje spacery po Szczawnicy. W tego typu wycieczkach biorą udział kuracjusze przebywający na leczeniu sanatoryjnym w Szczawnicy. Celem tych spacerów bywa Leśnica, jako miejscowość zagraniczna a położona w pobliżu Szczawnicy. System międzynarodowej informacji turystycznej jeszcze ściślej zaznaczył związki pomiędzy Szczawnicą a Leśnicą. W dniu 28 października 2013r. na zakończenie projektu zorganizowano spacer ulicami Szczawnicy. Uczestniczyli w nim kuracjusze i turyści przebywający w okolicy. Wycieczkę poprowadził lokalny przewodnik.

W symbolicznym zakończeniu projektu uczestniczyły także dzieci z okolicznych szkół. W poruszaniu się po Szczawnicy pomagał nowy system oznakowania miejscowości. W wydarzeniu uczestniczył też wójt słowackiej Leśnicy – Jan Gondek. Na pamiątkę wykonano kilka zdjęć w centrum Szczawnicy, skąd wyruszała cała grupa.

 

 

 

galeria zdjęć

Tagi