wróć

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „EKO Szczawnicy” - 14 kwietnia 2014 r.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU SZCZAWNICY
„EKO SZCZAWNICA”
zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „EKO Szczawnicy”

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek - 14 kwietnia 2014 roku, o godzinie 19:00 I termin, II termin 19:15 w budynku remizy OSP, przy ul. Szalaya 84.

Porządek obrad zebrania:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjno – wnioskowej.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
6. Sprawozdanie finansowe.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Komisji mandatowo – skrutacyjno - wnioskowej.
9. Dyskusja.
10.Udzielenie absolutorium i podjęcie uchwały
11. Omówienie bieżącej sytuacji Stowarzyszenia
12. Wybory:
a) Prezesa Zarządu
b) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) Członków Zarządu
d) Członków Komisji Rewizyjnej
13. Wolne wnioski.
14. Ogłoszenie wyników wyborów.
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
16. Podjęcie uchwał.
17. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Wgląd do materiałów przedstawianych na zebraniu 02.04.2014 r. (środa) 13:00-15:30, 09.04.2014 r. (środa) 13:00-15.30.

Regulamin obrad do pobrania ze strony www.szczawnica.pl lub zapoznania się w siedzibie Stowarzyszenia w wyżej wymienionych terminach.

Regulamin obrad
 

Tagi