wróć

UMiG dni wolne od pracy

INFORMACJA

Szczawnica, dnia 03.04.2014 r.


W Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica zostały ustalone następujące dni wolne od pracy za święta przypadające w soboty:

- 2 maja /piątek / za święto przypadające w dniu 3 maja /sobota/,

- 10 listopada /poniedziałek/ za święto przypadające w dniu 1 listopada /sobota/, 

Tagi