wróć

Sieć wodociągowa i stacja uzdatniania wody w Jaworkach - realizacja I etapu

Zgodnie z planem realizowana jest budowa nowego ujęcia wody na potoku Czarna Woda w Jaworkach wraz ze stacją uzdatniania. Zrealizowano również nową sieć wodociągową w ramach ulic Czarna Woda, Kościelna oraz Pod Homolami. W ramach I etapu projektu będącego przedmiotem wniosku zostało wykonanych łącznie 4.055 km głównej sieci wodociągowej z 78 przyłączami do budynków tj. dla ok. 300 osób. Wykonany wodociąg pozwoli w przyszłości podłączyć do nowej sieci kolejne obiekty.

Realizacja tego zadania jest konieczna ze względu na braki w infrastrukturze wodociągowej. Dotychczas gospodarstwa domowe oraz obiekty turystyczne na terenie Jaworek zaopatrywały się w wodę z ujęć przydomowych. Bardzo często – szczególnie w okresach letnich dochodziło do okresowych braków wody. Konieczne było wówczas dostarczanie wody za pomocą beczkowozów. Sytuacja taka zasadniczo utrudniała rozwój infrastruktury i produktów turystycznych oraz radykalnie obniżała jakość życia na tych obszarach. Był to dość istotny problem, gdyż Jaworki rocznie odwiedzane są średnio przez ok. 350 000 turystów. Aby zmienić tę sytuację Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica złożył wniosek o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika słowacka 2007-2013 pozyskując skutecznie dofinansowanie w wysokości 3 350 2500,00 zł.Wykonawcą robót jest firma „ WIKAR” Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Sp. z o.o. 33-314 Łososina Dolna 108, która wykonywała już wcześniej rozbudowę i modernizacje ujęć wody dla Szczawnicy. Obecnie przystąpiono do procedur odbiorowych technologii uzdatniania i funkcjonowania całości nowej infrastruktury.

„Jaworki i Szlachtowa to miejscowości turystyczne, gdzie podstawą prowadzenia działalności gospodarczej jest turystyka i rekreacja. Dzięki realizacji projektu poprawią się znacznie warunki socjalno bytowe mieszkańców oraz przebywających gości, ale również uzyskamy możliwość dalszej rozbudowy bazy hotelowej i turystycznej w tych miejscowościach. Do tej pory rozwój taki był utrudniony ze względu na ograniczenia w dostawach wody. Jednoczesna realizacja kanalizacji sanitarnej, która obejmuje większość mieszkańców zarówno Jaworek i Szlachtowej to duża poprawa warunków zarówno bytowych dla samych mieszkańców, ale też na ekologię w tym rejonie która ma kolosalne znaczenie w przypadku miejscowości turystycznych. Mam nadzieję że duże problemy w zakresie zanieczyszczenia potoków ale i samego Grajcarka zostaną wyeliminowane i w najbliższym czasie dostrzec będzie można dużą poprawę” – mówi Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.

Galeria zdjęć
 

Tagi