wróć

Szczawnica bez dymu

SZCZAWNICA BEZ DYMU!


Miasto i Gmina Szczawnica zakończyła prace nad opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest niezbędnym dokumentem warunkującym otrzymanie znaczących środków dotacyjnych – zarówno dla podmiotów instytucjonalnych, jak i gospodarstw indywidualnych – na wymianę istniejących źródeł ciepła oraz instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE).

Plan przedstawia skalę problemu, ale też pokazuje czytelne ścieżki postępowania w najbliższych latach, tak aby można było za 5 lat mówić o realnej poprawie jakości powietrza w naszej Gminie. Jako wspólnota samorządowa mamy nadzieję, że prace nad Planem przyczyniły się do podniesienia świadomości nas wszystkich zarówno w zakresie zagrożeń dla zdrowia i środowiska związanych z wdychaniem szkodliwych substancji zawartych w powietrzu, jak i proekologicznych sposobów ogrzewania. W najbliższych miesiącach dostępne będą naprawdę znaczące środki , także dla indywidualnych gospodarstw domowych, na ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza spowodowanego niską emisją.

W związku z tym zachęcam Państwa do pobrania i wypełnienia ankiet, które ułatwią nam oszacowanie zapotrzebowania na ekologiczne źródła ogrzewania w gospodarstwach domowych, a także pozwolą oszacować skale kosztów niezbędnych do poniesienia w tym zakresie.

Ankiety są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica: www.szczawnica.pl, w budynku Urzędu Miasta i Gminy. Ankiety dołączane będą również do „ Doliny Grajcarka”.


Grzegorz Niezgoda
Burmistrz Szczawnicy

 

 UWAGA!!!

Termin składania ankiet został przedłużony do dnia
31 sierpnia 2015 r.

Ankieta do pobrania

 

Tagi