wróć

Odbiór końcowy mostu w Malinowie

W dniu dzisiejszym, w środę, 22 lipca br. przy udziale Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica Pana Grzegorza Niezgody, Pana Krzysztofa Szlagi - zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz wykonawcy Pana Stanisława Chryczyka, rozpoczęły się procedury odbiorowe związane z realizacją obiektu mostowego w Malinowie na potoku Grajcarek.

Inwestycja, której wykonawcą została wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma - Przedsiębiorstwo Budowlane „ESBUD” z Ochotnicy Dolnej, obejmowała rozbiórkę istniejącego w ciągu drogi powiatowej starego mostu, wybudowanie nowej przeprawy o długości 43 m i szerokości 13m., a także wykonanie nowych dojazdów do mostu, chodników, przebudowę pobliskich skrzyżowań, budowę odcinka wodociągu i budowę kanalizacji deszczowej.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 4.310.000 zł w tym 700.000 zł pokryte zostało z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica natomiast pozostałe środki pochodziły z budżetu Powiatu Nowotarskiego oraz z pozyskanej z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotacji.


Prace prowadzone były w ekspresowym tempie i nadzorowane na bieżąco zarówno przez przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg jak i władz miasta. Budowa rozpoczęła się w połowie kwietnia br. i przebiegała w dużej części poza dotychczasowym pasem drogowym co pozwalało na bezkolizyjny ruch samochodów w pierwszych etapach realizacji.

Dzisiejszy odbiór dotyczył obiektu mostowego wraz z dojazdami będących przedmiotem głównego zamówienia, natomiast w najbliższych tygodniach będą jeszcze realizowane dodatkowe prace możliwe do wykonania dzięki oszczędnościom po przetargowym. Dodatkowe zamówienie dotyczy wykonania zatoki dla busów oraz przedłużenia kanalizacji burzowej i wykonania odwodnienia przy wjeździe na boisko Klubu Sportowego Jarmuta.

Jest to kolejna inwestycja realizowana w wyniku porozumienia pomiędzy Starostą Krzysztofem Faberem a Grzegorzem Niezgodą- Burmistrzem Miasta i Gminy Szczawnica. W przeciągu ostatnich kilku lat została przebudowana droga powiatowa przebiegająca przez Szczawnicę, wykonane mosty na potoku Sielskim i na potoku Krupianki oraz wykonane nowe chodniki.

- Bardzo cenię sobie bardzo dobrą współpracę ze Starostą Krzysztofem Faberem, ale też z Powiatowym Zarządem Dróg. Dzięki temu, że doszliśmy w pewnym czasie do porozumienia i sprecyzowaliśmy warunki naszej współpracy udało się w Szczawnicy zrealizować szereg niezbędnych inwestycji. A nie poprzestajemy na tym. Już na najbliższej Sesji Rady Miejskiej Szczawnicy w przyszłym tygodniu będzie głosowana uchwała o naszym udziale w projekcie który chcemy zrealizować w przyszłym 2016 roku. Będzie wykonywana droga powiatowa wraz z chodnikami, oświetleniem i kanalizacją burzową w Malinowie, w Cieśliskach i w samej Szlachtowej. Będzie to dopełnienie realizacji projektów związanych z mostami w Malinowie i na potoku Sielskim i wykorzystanie dokumentacji technicznej objętej tymi projektami. A na lata 2017 -2018 przygotowujemy do złożenia wniosek do funduszy unijnych związany z przebudową kompleksową drogi dojazdowej z Krościenka do Szczawnicy- Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

Uroczyste zakończenie całości inwestycji na które zostaną zaproszeni również goście z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Wojewódzkiego jest planowane na 04 września.

Galeria
 

Tagi