wróć

Walne Zebranie Członków „EKO Szczawnicy”

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU SZCZAWNICY „EKO SZCZAWNICA”

zaprasza na
Walne Zebranie Członków
„EKO Szczawnicy”

Spotkanie o tematyce sprawozdawczej odbędzie się:
w poniedziałek dnia 14 marca 2016 roku,
o godzinie 18:00 I termin, II termin 18:15
w budynku remizy OSP przy ul. Szalaya 84.

Porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór komisji wnioskowej
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
6. Sprawozdanie finansowe - informacja
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w tym skierowanie wniosku o absolutorium dla Zarządu „EKO Szczawnica”
8. Informacja o przekazaniu instalacji solarnych mieszkańcom.
9. Omówienie możliwości kontynuacji ubezpieczenia kolektorów słonecznych oraz dalszego serwisu kolektorów. 
10. Omówienie spraw bieżących. Dyskusja.
11. Wolne wnioski.
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
13. Podjęcie uchwał.
12. Zamknięcie Walnego Zebrania.
 

Tagi