wróć

Zaproszenie na warsztat rewitalizacyjny

Szanowni Państwo,

prace nad Gminnym Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023 wkraczają w fazę strategiczną. Wyznaczony został obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, trwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji i jednocześnie rozpoczęły się prace nad opracowaniem Programu.

Wiemy już z jakimi problemami i na jakich obszarach mamy do czynienia, wiemy jakie są społeczne oczekiwania i potrzeby. Teraz, wraz z Państwem, musimy zdecydować jakie przedsięwzięcia są niezbędne dla poprawy sytuacji na obszarze rewitalizacji. Razem zastanówmy się jak pomóc ludziom, miejscom i obszarom w naszej Gminie, które potrzebują naszej uważności i wsparcia by wyjść z kryzysu.

Serdecznie zapraszam na warsztat rewitalizacyjny, który odbędzie się w czwartek, 19 stycznia br., o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica w sali posiedzeń ( sala nr. 001) przy ul. Szalaya 103.

Tematem przewodnim spotkania będą cele rewitalizacji i priorytetowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Chcemy, wraz z Państwem, wypracować założenia wiodących projektów rewitalizacyjnych. Chcemy także, aby to spotkanie pozwoliło zaplanować najważniejsze działanie miękkie towarzyszące przedsięwzięciom priorytetowym, a także inicjowało nawiązanie szerokiej współpracy na rzecz zadań zmierzających do poprawy jakości życia w Naszej Gminie.

Licząc na Państwa obecność, pozostaje z wyrazami szacunku,
Grzegorz Niezgoda
Burmistrz Szczawnicy

Tagi