wróć

Walne Zebranie Członków „EKO Szczawnicy”

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU SZCZAWNICY „EKO SZCZAWNICA”

zaprasza na
Walne Zebranie Członków
„EKO Szczawnicy”

Spotkanie o tematyce sprawozdawczej odbędzie się: we wtorek 11  kwietnia 2017 roku, o godzinie 18:00 I termin, II termin 18:10 w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, nr.sali 001

 

Porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku.
4. Wybór komisji wnioskowej.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
6. Sprawozdanie finansowe – informacja.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w tym skierowanie wniosku o absolutorium dla Zarządu „EKO Szczawnica”.
8. Omówienie spraw bieżących. Dyskusja.
9. Wolne wnioski.
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
11. Przyjęcie sprawozdań przez WZ i podjęcie uchwał.
12. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

Tagi