wróć

Bezpłatne warsztaty stacjonarne

Szczawnica, dnia 26 czerwca 2017 r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy zaprasza osoby chętne mieszkające w obrębie naszej gminy do udziału w bezpłatnych warsztatach stacjonarnych w ramach projektu pn.:

"Pienińskie Domy Dziennego Pobytu":


- Warsztaty wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych
- Warsztaty/ kurs "Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej"

Kurs zakończy się uzyskaniem certyfikowanych kwalifikacji zawodowych opiekuna osoby starszej, blisko 20 % uczestników kursu ma gwarancje zatrudnienia w tworzonym domu dziennej opieki dla seniorów w Jaworkach.
Rekrutacja opiekunów faktycznych osób starszych, niesamodzielnych prowadzona jest od 25 czerwca 2017 do 20 lipca 2017 (liczy się data wpływu dokumentacji do ośrodka pomocy społecznej)

Informacje o warunkach uzyskać można w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy, ul. Szalaya 103 lub pod numerem telefonu 18 262 10 66

Lidia Misztal
Kierownik MGOPS w Szczawnicy

Więcej informacji o projekcie

 

 

Tagi