wróć

Obchody z okazji Święta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej

16 października 2017 r. w całym kraju świętowaliśmy 39 rocznicę wyboru Polaka Karola Wojtyły na Papieża. W tym dniu obchodziliśmy również 17 rocznicę nadania zaszczytnego imienia Jana Pawła II - Szkole Podstawowej w Szlachtowej. Uroczystości rocznicowe odbyły się w Kościele Parafialnym oraz przy pomniku Jana Pawła II na placu przed szkołą.
Mszę Świętą celebrował ks. proboszcz Tadeusz Wojciechowski. W trakcie mszy uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.Po Mszy Św. wszyscy przeszli pod pomnik Jana Pawła II. Tam został odśpiewany hymn szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wiązankę kwiatów. Następnie wiązanki złożyły delegacje Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy oraz Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera.  Następnie wszyscy goście i cała społeczność Szkoły w Szlachtowej  przeszła do budynku OSP w Szlachtowej, by wziąć udział w uroczystej Akademii i pasowaniu uczniów klasy pierwszej.
Uroczystość rozpoczęła dyr. Beata Kowalska, która przywitała Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica – P. Grzegorza Niezgodę, Posłankę na Sejm Rzeczypospolitej – P. Annę Paluch, zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczawnicy – P. Zofię Krępę, Sołtys  Jaworek – P. Bożenę Solecką, dyr. Szkoły Podstawowej Nr 1 – P. Pawła Sypka i wiernych przyjaciół szkoły: P. Marię Dziedzinę oraz  P. Andrzeja Dziedzinę –Wiwra.
Uczniowie przedstawili  montaż poetycko- muzyczny o Patronie Janie Pawle II - zatytułowany: ,,Wy jesteście przyszłością świata ”. W montażu, przypomniano sylwetkę młodego Lolka, który jako ministrant  wyróżniał się spokojem i wewnętrzna dojrzałością, później przeszliśmy do jego pasji teatralnej, a na koniec poznaliśmy Papieża pokoju, wierzącego w mądrą młodość, do której należy przyszłość rodzin, ojczyzny i świata.
Następnie głos zabrały pierwszaki, które w tym dniu były przyjmowane do szkolnej rodziny.  Przedstawiły się, oczarowały publiczność pięknym wykonaniem Poloneza Wojciecha Kilara, a na koniec wypiły ,,eliksir wiedzy,” żeby chętniej i skuteczniej się uczyć. W ten sposób dzieci udowodniły, iż są gotowe, by stać się uczniami. Później nastąpił moment długo oczekiwany, uroczyste pasowanie, czyli przyjęcie dzieci do Braci Uczniowskiej, poprzez dotknięcie ołówkiem w ramię przez Panią Dyrektor. Po pasowaniu, wychowawczyni wręczyła wszystkim dyplomy, a przedstawiciele starszych klas upominki wraz z najlepszymi życzeniami.
Na koniec uroczystości głos zabrała Poseł Rzeczypospolitej P. Anna Paluch podkreślając konieczność  podtrzymywania w wychowaniu systemu wartości Jana Pawła II, stanowiącego kręgosłup każdej rodziny i ojczyzny. Pan Burmistrz Grzegorz Niezgoda pogratulował pierwszoklasistom, a ludowy poeta P. Andrzej Dziedzina – Wiwer sprawdził czy rzeczywiście uczniowie pamiętają najważniejsze wydarzenia z życia Papieża.
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nie tylko pierwszoklasistów. Po raz kolejny autorytet Jana Pawła II  jednoczy przyjaciół, a Święto Szkoły pozostanie we wspomnieniach jako spotkanie z dziećmi i dla dzieci. Pani dyrektor składa serdeczne podziękowania OSP w Szlachtowej za pomoc w organizacji uroczystości.

Tekst: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlachtowej

Foto: Joanna Dziubińska

 

Galeria

Tagi