wróć

Informacje dla osób, które przygotowują się do wymiany starych źródeł ogrzewania

UWAGA!

Poniżej niezbędne informacje dla osób, które przygotowują się do wymiany starych źródeł ogrzewania:

Wymagania niezbędne do otrzymania dofinansowania dla kotłów na paliwa stałe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Rodzaj wymagań

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wymagania w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń

Urządzenia do ogrzewania charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią

Zakupiony piec musi legitymować  się certyfikatem potwierdzającym zgodność z unijnymi wymaganiami, w zakresie emisyjności oraz efektywności energetycznej, określonymi przez dyrektywę. Certyfikat „Ecodesign” oraz posiadać  Certyfikat V klasy.

Kotły wielopaliwowe

Wymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia

Podajnik

Kotły wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących)

Ruszt awaryjny

Kotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie

System kontroli

Zapewniony powinien zostać system kontroli eksploatacji urządzeń grzewczych w zakresie:
a) wykonania obowiązku likwidacji starego kotła,
b) użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
c) braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt),
d) przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez odbiorcę końcowego na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa,
e) zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem.

Dostęp do sieci ciepłowniczej i gazowej

Dofinansowanie dla kotłów na paliwa stałe, gdy na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r.

 

Dodatkowo informujemy, że zostały podniesione kwoty dofinansowania na ekologiczne źródła ogrzewania:

 

Maksymalna kwota dofinansowania montażu kotła na biomasę i paliwa gazowe obliczana jest w n/w sposób:

I. dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze będzie odpowiednio wynosiło:

 

a) 550 zł/kW mocy urządzenia do zapotrzebowania do 10 kW mocy nowego źródła ciepła

b) 500 zł/kW mocy urządzenia do zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy nowego źródła ciepła

c) 450 zł/kW mocy urządzenia do zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy nowego źródła ciepła

d) 400 zł/kW mocy urządzenia do zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy nowego źródła ciepła

 

maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku czyli:

a) nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;

b) nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

W przypadku konieczności ponoszenia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania w następującym wymiarze: dofinansowanie do instalacji wewnętrznej: - maksymalnie do 6.000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego - do wielokrotności 6.000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/m2 ogrzewanej powierzchni,

Maksymalna kwota dofinansowania montażu kotła na paliwo stałe obliczana jest w n/w  sposób:

            II. Dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze będzie odpowiednio wynosiło:

a) 550 zł/kW mocy urządzenia do zapotrzebowania do 10 kW   mocy nowego źródła ciepła

b) 500 zł/kW mocy urządzenia do zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW  mocy nowego źródła ciepła

c) 450 zł/kW mocy urządzenia do zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW  mocy nowego źródła ciepła

           d)  400 zł/kW mocy urządzenia do zapotrzebowania powyżej 20 kW  mocy nowego źródła ciepła

 maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku czyli:

a) nie więcej niż 8.000,00 zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,

b) nie więcej niż 10.000,00 zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla więcej niż jednego lokalu; dofinansowanie do instalacji wewnętrznej: - maksymalnie do 1.000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego - do wielokrotności 1.000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/m2 ogrzewanej powierzchni,

 

Wszystkie wydatki, które są  kwalifikowane są opisane  w  PODRĘCZNIKU KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  (ogólne zasady + szczegółowe do poszczególnych działań- dla priorytetu 4 zaczynają się od 120 strony)
http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/podrecznik-kwalifikowania-wydatkow-rpo-wm

 

Prosimy o zapoznanie się z w/w zapisami, ponieważ będzie to bardzo ważna kwestia przy rozliczeniach z beneficjentami. Wszystkie prace, które nie będą wydatkiem kwalifikowanym, pokrywane będą przez beneficjenta.

 

Tagi