wróć

Kongres Euroregionu Tatry i Nagroda dla Szczawnicy

30 stycznia 2018r. we Foyer Dworku Gościnnego w Szczawnicy odbył się XXIII kongres przygotowany przez Euroregion „Tatry” z siedzibą w Nowym Targu, przy współudziale Miasta i Gminy Szczawnica. Spotkanie otworzył Pan Bogusław Waksmundzki- Przewodniczący Rady Związku Euroregionu „Tatry” oraz Pan Jan Ferenčak- Przewodniczący Združenia Eureregión Tatry.

W imieniu mieszkańców oraz szczawnickiego samorządu przybyłych gości powitał Pan Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, który przedstawił zgromadzonym wartości naszego miasta oraz zaprezentował krótki film reklamowy. Następnie kolejni prelegenci prezentowali działalność stowarzyszenia w ostatnim roku:

 Pan Michał Stawarski- Dyrektor Biura nakreślił gościom realizację projektów parasolowych, podejmowanych w ramach Programu Interreg V-A Polska –Słowacja na lata 2014-2020, a Pani Agnieszka Pyzowska – Dyrektor EUWT Tatry z.o.o. oraz Pan Stefan Bielak – Przewodniczący Zgromadzenia EUWT Tatry z o.o. udzielili szerokiej informacji na temat flagowego  projektu Euroregionu „Tatry”, jakim jest „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr”.

Kolejnym prelegentem był Pan Jan Golba- Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, który mówił na temat pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu. W przedsięwzięciu tym po polskiej stronie wraz z Krynicą, Muszyną, Piwniczną, Rytrem, uczestniczą min. Jaworki, Szlachtowa i Szczawnica.

Następnie w podniosłej atmosferze ogłoszono laureatów Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana- zmarłego w 2012r. wielkiego społecznika słowackiego i prekursora transgranicznej współpracy miedzy Polską a Słowacją. Nagrodę tę za wzorową współpracę otrzymały: Miasto i Gminy Szczawnica oraz nasz słowacki partner Obec Leśnica. Burmistrz naszego kurortu dziękując za nagrodę, zarysował historię współpracy naszych gmin oraz zakres wspólnych inwestycji.

Za budowę ścieżki rowerowej dookoła Tatr wyróżniona została Gmina Czarny Dunajec wraz z trzynastoma partnerami tego przedsięwzięcia.

Na koniec zgromadzeni przejęli uchwałę  w sprawie kontynuacji Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących  samorządów – członków Euroregionu Tatry.


Euroregion "Tatry". Kongres transgraniczny w Szczawnicy - TVP Kraków

 

                                                                                  

 

Tagi