wróć

Dom dziennego pobytu dla seniorów

Dom dziennego pobytu dla seniorów z terenu Miasta i Gminy Szczawnica został w dniu 20 lutego uroczyście otwarty w Jaworkach. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej Marzena Rudnicka, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda, ksiądz proboszcz parafii Szlachtowa Tadeusz Wojciechowski oraz Anna Paluch – poseł na Sejm obecnej kadencji, Jan Hamerski – senator RP na co dzień mieszkaniec Jaworek i Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Zachwieja.

W uroczystości brali również udział – Wójt Gminy Czorsztyn Tadeusz Wach, przedstawiciele lokalnych organizacji, szczawniccy radni i pracownicy nowo otwartej placówki.

Symboliczne przecięcie wstęgi poprzedziła msza Św. w kaplicy znajdującej się w budynku która będzie służyła w przyszłości do regularnych nabożeństw.

Dom Dziennego Pobytu dla seniorów został zrealizowany w ramach projektu Pienińskich Domów Dziennego Pobytu przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej we współpracy z gminami. Podobne placówki jak w Jaworkach powstały również w ramach projektu w gminach Czorsztyn i Łapsze Niżne.

W Jaworkach w zajęciach dziennych docelowo będzie brało udział 26 osób w wieku powyżej 60 lat, a mających problemy z czynnościami dnia codziennego. Zatrudnione w ramach projektu 4 rehabilitantki będą sprawować opiekę nad podopiecznymi. We wszystkie dni robocze w roku od godzin rannych do popołudniowych będą odbywać się zajęcia a osoby korzystające z usług uzyskają bieżące wsparcie w dochodzeniu do zdrowia  poprzez zajęcia ruchowe, zajęcia aktywizujące, spotkania w gronie rówieśników. W ramach projektu będzie gwarantowany codzienny dowóz na zajęcia i powrót do domów.

- Powstanie Domu Dziennego Pobytu w naszej gminie to próba dostosowania przez nas obecnych warunków do standardów jakie zaczynają obowiązywać jeżeli chodzi o opiekę nad osobami starszymi. Pozytywnym zjawiskiem dzisiejszych czasów jest, że coraz więcej uwagi i środków poświęcamy na pomoc dla osób które tego potrzebują, ale również nie pozostawienie ich samym sobie i wzajemne towarzystwo jest niezmiernie ważne dla poprawy zdrowia i samopoczucia. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej jest instytucją która stara się propagować szeroką pojętą pomoc dla osób starszych i aktywizować takie osoby, ale jednocześnie potrafił zachęcić i zmotywować samorządy z naszych trzech gmin do współpracy w ramach tego projektu – w swoim wystąpieniu podkreślił w trakcie otwarcia Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda.

 

Tagi