wróć

Rusza nabór na urzędników wyborczych

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu: http://nowy-sacz.kbw.gov.pl/ została opublikowana informacja Dyrektora Delegatury KBW w Nowym Sączu w sprawie naboru na urzędników wyborczych. Zostały również zamieszczone stosowne załączniki:

1.   Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,

2.   Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego,

3.   Liczba urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu,

4.   Wciąg z Kodeksu wyborczego – Dział II Rozdział 9 – dotyczący urzędników wyborczych

 

Szczegółowe informacje w załączniku:

Załącznik nr 1

 

Tagi