wróć

Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na szczawnickie projekty

W dniu 21 lutego 2018 roku w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu zakończyło się V posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W ramach Projektu Parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” komitet zatwierdził  do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 33 mikroprojekty. W śród nich znalazły się dwa złożone przez samorząd Miasta i Gminy Szczawnica ze swoimi miastami partnerskimi po drugiej stronie granicy.

Pierwszy z projektów pt. "Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępniania, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego". To projekt o łącznej wartości 110 tys. euro ( kwota dofinansowania po stronie polskiej 88,144 Euro) . Poszczególne działania będą polegały na wytypowaniu miejsc o szczególnej wartości i montaż monitoringu tych miejsc. Wykonanie strony internetowej dotyczącej walorów przyrodniczych i działania promocyjno - informacyjne.

Drugi mikroprojekt pt. "Szczawnica i Spiska Bella wczoraj i dziś" to projekt o łącznej wartości 97 tys. 783 euro.(po stronie polskiej 49 888E) Dzięki tym środkom finansowym zostaną przygotowane i wydane publikacje książkowe w postaci albumów z archiwalnymi fotografiami oraz odbędzie się spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące tego wydawnictwa.

Jak podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica – Pan Grzegorz Niezgoda „Nasza współpraca z partnerami słowackimi układa się cały czas bardzo dobrze, czego efektem jest wiele wspólnych projektów. Jako polskie miasto partnerskie jesteśmy po naszej stronie granicy liderem w pozyskiwaniu środków transgranicznych na współpracę polsko – słowacką”.

 

 

Tagi