wróć

Uniwersytet w Pieninach!

24.02.2018 r. w sali kinoteatru Pieniny w Szczawnicy odbyła sie uroczysta inauguracja działalności Uniwersytetu III Wieku. Pieniński Uniwersytet powstał dzięki inicjatywie kilku osób korzystających już z zasłużonej emerytury, a które w dalszym ciągu aktywnie uczestniczą w życiu społeczno - kulturalnym Szczawnicy. W imieniu wszystkich zainteresowanych studentów symbolicznie, uroczyste ślubowanie złożyły na ręce Pani Wiesławy Borczyk – Prezes Uniwersytetów III Wieku w Polsce - m.in. Panie: Anna Ziemiańczyk, Zofia Krępa, Maria Malinowska, Bożena Nowak, Anna Malinowska, Teresa Piskorz.

Błogosławieństwa Uniwersytetowi udzielił  proboszcz szczawnickiej parafii ksiądz Tomasz Kudroń, a po nim  gratulacje przekazali - senator Jan Hamerski, radny powiatu nowotarskiego Jan Komorek, rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu profesor Stanisław Gulak oraz Marzena Rudnicka - Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

W imieniu samorządu Miasta i Gminy Szczawnica uznanie dla nowopowstałej inicjatywy w naszym rejonie wyraził Burmistrz Grzegorz Niezgoda wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Kazimierzem Zachwieją. Już pierwsze spotkanie  pokazało potrzebę funkcjonowania Uniwersytetu III Wieku w Pieninach. Sala kinoteatru Pieniny zgromadziła wielu zainteresowanych jego działalnością, z których  80 osób już zadeklarowało chęć udziału  w zajęciach.

Pierwszy inauguracyjny wykład wygłosiła Pani Profesor Anna Mlekodaj z PPWSZ w Nowym Targu, a dotyczył on historii uniwersytetów na przestrzeni wieków i w naturalny sposób nawiązywał do powstania uniwersytetu w Pieninach.
Szczawnicki Chór Kameralny, który uświetnił uroczystość, wykonał  m.in.  "Gaude Mater Polonia ", a pod koniec spotkania z krótkim recitalem wystąpiła Pani Ewa Walkowska.
 

Tagi