wróć

KONKURS na najpiękniejsze ukwiecenie posesji prywatnych w Szczawnicy

Zachęcając do udziału w corocznym konkursie na najpiękniejsze ukwiecenie posesji prywatnych przy budynkach jednorodzinnych oraz balkonów zamieszczam poniżej regulamin konkursu i kilka zdjęć z posesji Naszego Miasta.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE UKWIECENIE POSESJI PRYWATNYCH PRZY BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH NA TERENIE
MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W ROKU 2018
1. Cel: zadbane posesje, ogródki, balkony, to estetyczny i kolorowy wizerunek naszego miasta
2. Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
3. Uczestnicy:
I kategoria :
- prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych,
II kategoria :
- balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych
zgłaszane indywidualnie przez właścicieli bądź przez przedstawicieli Rady Miejskiej do przedstawiciela UMiG Pani Janiny Mastalskiej nr tel: 18 262 2203 wew. 29 w terminie do dnia 15.06.2018 r.
Zgłoszenia można dokonywać również poprzez przesłanie fotografii posesji na adres e-mail: rolnictwo@szczawnica.pl
4. Ocena wyników :
Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie :
• dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej,
• przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY”,
• dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy,
• przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury.
5. Skala ocen : od 1-10 punktów za:
• dobór i różnorodność kwiatów, krzewów i drzew
• ilość kwiatów
• pomysłowość
6. Termin rozstrzygnięcia : Komisja Konkursowa w okresie od 15.06.2018 r. do 01.10.2018 r. dokonywać będzie oceny posesji, a ustalenie wyników nastąpi w dniu 04.10.2018 r.
7. Nagrody :
I kategoria:
- prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych
I miejsce 1.500,00 zł
II miejsce 800,00 zł
III miejsce 500,00 zł
II kategoria:
- balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych
I miejsce 1.000,00 zł
II miejsce 600,00 zł
III miejsce 400,00 zł
8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy w IV kwartale 2018 r.
w zależności od terminu sesji.
9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.
10. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z Organizatorem niniejszego konkursu.
11. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie do Organizatora.

 

Tagi