wróć

50-lecie Pożycia Małżeńskiego

„Złote Gody” - to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.
W dniu 12 kwietnia 2018 r, tradycyjnie, jak co roku obchodziliśmy w naszej gminie Jubileusze 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za noce przy nich nieprzespane, za cierpienia, łzy, radość, za każdy siwy włos na ich skroni Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami.
Słowa uznania pod adresem Jubilatów oraz aktu dekoracji dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza Zachwiei, Sekretarza Miasta Tomasza Ciesielki, księdza proboszcza parafii Szczawnica Tomasza Kudronia oraz proboszcza parafii Szlachtowa Tadeusza Wojciechowskiego. Był to najbardziej wzniosły i wzruszający moment podczas spotkania jubileuszowego.
Wśród jubilatów uhonorowanych medalami, którzy ponad pół wieku temu w 1967 roku stanęli na ślubnym kobiercu, przysięgali sobie wierność i nieskończoną miłość, a dziś mieli okazje usłyszeć gratulacje za tak pięknie dotrzymane zobowiązania znalazło się 9 par z terenu Miasta i Gminy Szczawnica.
1. Państwo Helena i Zygmunt Bieniek
2. Państwo Anna i Antoni Ciesielka
3. Państwo Elżbieta i Czesław Czaja
4. Państwo Stanisława i Stanisław Majerczak
5. Państwo Anna i Stanisław Majerczak
6. Państwo Zofia i Jan Nosal
7. Państwo Aniela i Henryk Wiercioch

Nieobecnym z uwagi na stan zdrowia Jubilatom Państwu Stanisławie i Tadeuszowi Gizickim oraz Janinie i Tadeuszowi Szczepaniak życzymy dużo zdrowia i pogody ducha.
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Za pomyślność i następne 50 lat we dwoje wzniesiono toast lampką szampana. Uczestnicy odśpiewali jubilatom chóralne Sto lat. Swoim występem uroczystość uświetnił występ kapeli góralskiej. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Burmistrza na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień. Wspominano przeżyte nie zawsze łatwe lata, pracę oraz radość z wychowania dzieci, wnuków i prawnuków.Uroczystość prowadził Sekretarz Miasta Tomasz Ciesielka, a przygotowała Z-ca kierownika USC Joanna Stychno-Ciesielka. Pięćdziesięciolecie Pożycia Małżeńskiego to niewiątpliwie długi okres czasu - małżonkowie przeżyli razem wiele dobrego i złego. Wspólnie stawiali czoła problemom i przeciwnościom losu. Związek, który trwa pół wieku musi być oparty na wzajemnej tolerancji i wyrozumiałości, miłości do drugiej osoby.
Wszystkim Szanownym Jubilatom, życzymy kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz radości i satysfakcji z tego, co przez te pół wieku zbudowali trwając przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radości w bogactwie i w biedzie….

Galeria

Tagi