wróć

Spiska Bela w Szczawnicy

W dniach 16-19 kwietnia 2018r. 40 osób z naszego zaprzyjaźnionego słowackiego miasta Spiska Bela uczyło się języka polskiego i odpoczywało w Szczawnicy. Pobyt związany był realizacją mikroprojektu współpracy transgranicznej  INTERREG PL-SR pod nazwą „Wzmocnienie kształcenia transgranicznego i ustawicznego w mieście Spiska Bela”, gdzie Szczawnica występowała jako miasto partnerskie.
W ramach tego mikroprojektu realizowane były następujące zadania:
spotkanie partnerów i grup docelowych, wdrożenie kursu języka polskiego, pobyt językowy w Szczawnicy- w tym profesjonalne seminaria.
Nasze miasto i Spiską Belę łączy długoletnia współpraca transgraniczna. Wspólnie  zrealizowaliśmy wiele inicjatyw, lecz w trakcie ich wdrażania,  często mieliśmy do czynienia z barierą językową, mimo że nasze języki uważa się za podobne.  Mają jednak one swoje własne cechy, stąd pomysł na poprawianie znajomości języka polskiego  dla pracowników magistratu słowackiego miasta, jego organizacji pozarządowych i przedstawicieli różnych innych sektorów publicznych, w związku z rozwijającą się prężnie turystyką.
Kurs języka polskiego odbywał  się przez 9 miesięcy w budynku ratusza Spiskiej Beli, a uczestniczyło w nim 40 osób. Efektem finalnym była właśnie wizyta naszych parterów w Szczawnicy, gdzie podczas seminarium, 17 kwietnia mogli zapoznać się z historią naszego miasta-  pięknie opowiedzianą przez Panią Barbarę Węglarz oraz  poznać jego walory przyrodnicze na wycieczkach krajoznawczych, w czasie których przewodnikiem był Pan Marek Misztal.
Burmistrzowie miast Pan Stefan Bielak i Pan Grzegorz Niezgoda opowiedzieli o wspólnie realizowanych projektach i wyrazili chęć dalszej współpracy.

  TC

Galeria

 

Tagi