wróć

Uroczystość podpisania umów na dofinansowanie mikroprojektów transgranicznych.

 

W dniu 19.04.2018 r. w Nowym Targu, z udziałem przewodniczącego Euroregionu Bogusława Waksmundzkiego oraz samorządowców z Podhala, odbyła się uroczystość podpisania umów na dofinansowanie mikroprojektów transgranicznych.
Wybrane do realizacji transgraniczne przedsięwzięcia dotyczą ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju turystyki. Umożliwią one m.in. modernizację obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego, budowę ścieżek rowerowych i edukacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kultywowanie zanikających tradycji i rzemiosła. Na ten cel przyznano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 2 mln euro.
Z euro skorzystają gminy i instytucje z terenu powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, myślenickiego i gorlickiego, a po stronie słowackiej z Kraju Preszowskiego i Żylinskiego.
Szczawnica otrzymała dofinansowanie dwóch projektów:
1. wspólny z Spiską Bellą - dotyczący przygotowania wydawnictwa dotyczacego obydwu miast,
2. wspólny z Leśnicą - dotyczący zamontowania systemu 22 kamer, dzięki którym w obu miejscowościach możliwy będzie cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości przyrodniczej i kulturowej.

https://krakow.tvp.pl/36872183/19042018-2100

 

 

 

 

 

Tagi