wróć

Informacja - wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych do dzierżawy

Szczawnica,  30 kwietnia 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 30 kwietnia 2018 r. do 21 maja 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

 

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

1. działkę ewid. nr 528/17 o powierzchni 0.0059 ha położonej w Szczawnicy  przy ul. Flisackiej  z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy na okres 3 lat.

2. działkę ewid. nr 429/2 o powierzchni 0.3991 ha położoną w Szlachtowej przy ul. Sielska z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

3. część działki ewid. nr 39/2 o powierzchni 8.7830 ha położonej w Szlachtowej z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

4. część działki ewid. nr 869/23 o powierzchni 0.0085 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem na posadowienie tymczasowego garażu na okres 3 lat

5.działki ewid. nr 48 i 49 o powierzchni 2.0861 ha położone w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

6. część działki ewid. nr 2604/1 o powierzchni 0.0210 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej z przeznaczeniem na cele składowe na okres 3 lat

7. działka ewid. nr 708/222 o powierzchni 0.0109 ha położona w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem z przeznaczeniem na plac zabaw na okres 3 lat

8. część działki ewid. nr 1064/1 o powierzchni 0.0046 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na posadowienie tymczasowego garażu oraz komórki gospodarczej związanej z lokalem mieszkalnym w budynku komunalnym w Szczawnicy przy ul. Główna 66

 

 

Tagi