wróć

Zapytanie ofertowe na doposażenie kuchni w MPP

 

 

Zapytanie ofertowe
dotyczy realizacji Projektu Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

 

Zapytanie ofertowe rozeznanie rynku  (.doc)

Opis przedmiotu zamówienia zał. 2  (.doc)

 

 


 Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z procedurą rozeznania rynku opisaną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020

 

Tagi