wróć

Informacja o wyniku postępowania - szkolenia II

RLKP.271.4.3.2018.DD

Szczawnica, dnia 13.06.2018 r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z procedurą rozeznania rynku na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Miejskiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy ramach projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
 


Zamawiający informuje, iż w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym, na realizację przedmiotowego projektu, wybrano następującego wykonawcę:
Anna Pawlik Ingo
ul. Osiedle Słoneczne 7 m. 29
33-340 Stary Sącz

Tagi