wróć

Projekt wybrany do finansowania w ramach operacji własnych LGD „Gorce-Pieniny”

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny" informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.leadergorce-pieniny.pl Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2018/OW, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w ramach przedsięwzięcie 1.2.2. Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, budownictwo, kultura, rozrywka i rekreacja[1]
W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w dniu             23 maja 2018r. przekazał Radzie LGD „Gorce-Pieniny” wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na posiedzeniu Rady LGD „Gorce-Pieniny” w dniu 4 czerwca 2018r roku została wybrana operacja własna pt.: „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru” do finansowania.

Stowarzyszenie
 Lokalna Grupa Działania
 „Gorce-Pieniny”
 

 

Tagi