wróć

Remont ulicy Szalaya

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że już od 1 marca br rozpoczęte zostaną na ul. Szalaya prace polegające na wymianie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, burzowej oraz przebudowie chodników i nawierzchni drogi. Roboty będą prowadzone odcinkami, aby zapewnić jak najmniej uciążliwości dla mieszkańców oraz gości miasta, niemniej jednak będą mogły wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu i chwilowe przerwy w dostawie wody. Całość zaplanowanych prac, czyli wymiana sieci kanalizacyjnej, burzowej i wodociągowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zdrojową aż do ul. Św. Krzyża wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników, zakończona zostanie najpóźniej do końca lipca 2010r z tym, że prace ziemne powinny zakończyć się jeszcze przez weekendem majowym. Powyższa inwestycja realizowana jest w ramach projektu prowadzonego przez Miasto pn.: „Rehabilitacja i modernizacja sieci wodociągowej w mieście Szczawnica” zakładającego wymianę całej sieci wodociągowej na terenie Szczawnicy jak również w ramach porozumienia Burmistrza Szczawnicy z Powiatem Nowotarskim zakładającego remont dróg powiatowych na terenie Szczawnicy.

„Zarówno wymiana sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i burzowej jak również kompleksowy remont nawierzchni drogi i chodników na tym odcinku to inwestycje, na które Szczawnica i jej mieszkańcy czekali dziesiątki lat. Jestem zatem przekonany, że wynikające z tego powodu utrudnienia w ruchu komunikacyjnym będą przez mieszkańców w pełni tolerowane, gdyż ich skala będzie niewspółmiernie mniejsza do efektu jaki osiągniemy po zakończeniu inwestycji” – dodaje z optymizmem Burmistrz Grzegorz Niezgoda.
 

Tagi