wróć

EKO Szczawnica w Lidze Mistrzów

Stowarzyszenie „EKO Szczawnica”, zgłosiło swój udział w Polskiej Lidze OZE, zajmującej się promowaniem wykorzystywania energii odnawialnej na terenie Polski i Europy. Aktualnie trwający sezon Polskiej Ligi OZE zakończy się w sierpniu tego roku – do ostatniego dnia miesiąca można zgłaszać działające instalacje. W jesieni odbędzie się uroczysta ceremonia rozdania nagród Mistrzom Polskiej Ligi OZE.
Już teraz, w Szczawnicy, mamy zamontowanych ok. 800 sztuk kolektorów słonecznych, co plasuje nas w krajowej czołówce w zakresie wykorzystywania energii solarnej – podkreśla Kazimierz Zachwieja, prezes stowarzyszenia „EKO Szczawnica” - Końcem sierpnia liczba ta wzrośnie o kolejne 1574 “lustra” - dodatkowe 3600m2 powierzchni czynnej, mamy więc szansę na podium.

Obecnie w Lidze współzawodniczy 28 miast i gmin,a w kategorii energii solarnej liderami są Myczkowce, Stanówko i Poddębice. Poza rankingiem ogólnym, Gracze Ligi konkurują ze sobą w trzech grupach, w zależności od liczby mieszkańców.
 Dlaczego zdecydowaliśmy się na udział w konkursie? To proste, nie chodzi o nagrodę, chcemy, aby Szczawnica była znana w Europie jako gmina ekologiczna, czysta i stale obniżająca zanieczyszczenie środowiska. - mówi Kazimierz Zachwieja – Świadomość ekologiczna szczawniczan jest wysoka i to ona zasługuje na nagrodę, którą niewątpliwie jest promocja miasta, jako zakątka świata, w którym dba się o przyrodę.
To prawda, gdyby nie zaangażowanie mieszkańców uzdrowiska nigdy nie ruszyłby pilotażowy projekt montażu instalacji solarnych na budynkach prywatnych, który jest dotowany ze źródeł zewnętrznych - dopowiada Grzegorz Niezgoda, burmistrz Szczawnicy. - Szczawniczanie nie tylko wykazali się żelazną dyscypliną, związaną z wpłacaniem wkładu własnego, podpisywaniem różnorakich dokumentów wymaganych przez instytucje dofinansowujące, ale przede wszystkim wspierali nas w dlugotrwałym, zajmującym blisko trzy lata procesie negocjacji wysokości dofinansowań z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Były chwile, kiedy zaczynaliśmy tracić nadzieję, że uda nam się przebrnąć przez gąszcz opinii prawników, uchwał zarządów i protokołów negocjacyjnych, szczawniczanie jednak zawsze wspierali nas w wysiłkach i zachęcali do kolejnych wizyt w siedzibach obu Funduszy. Montowane dzisiaj solary są bezpośrednim efektem współpracy mieszkańców miasta z zarządem “EKO Szczawnicy”i Urzędem Miasta i Gminy Szczawnica.
Zainteresowanie mieszkańców działalnością proekologiczną Stowarzyszenia „EKO Szczawnica” nie wygasło z chwilą przystąpienia do montażu kolektorów słonecznych. Dowodem jest wysoka frekwencja członków stowarzyszenia na walnym zebraniu, które odbyło się 31 marca br. Głównymi zagadnieniami porządku obrad było poddanie pod głosowanie wyboru nowego wiceprezesa (został nim Tomasz Moskalik), przewodniczącego komisji rewizyjnej (został nim Władysław Sarata), oraz przyjęcie w poczet członków honorowych Grzegorza Niezgodę – burmistrza Szczawnicy i Jana Golby – burmistrza Muszyny. W kolejnych punktach omówiono, m. innymi postęp realizacji projektu polegającego na montażu kolektorów słonecznych. W kuluarach dyskusje zdominował temat nowych przedsięwzięć związanych z działalnością statutową „EKO Szczawnicy”, a więc z propagowaniem i wykorzystywaniem odnawialnych źrodeł energii.
Mamy pewne pomysły, podobnie jak program solarny, bardzo nowatorskie. - ucina wątek Kazimierz Zachwieja – Pochwalimy się nimi dopiero wtedy, gdy będziemy mieć pewność co do poprawności rozwiązań prawnych i organizacyjnych. W tej chwili mogę jedynie przekazać informację, że badamy możliwość uzyskania dofinansowania dla projektu tym razem nie związanego z energią słoneczną.
Na przykładzie Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy „EKO Szczawnica” widać więc, że utworzenie proekologicznego zrzeszenia związanego swoją działalnością z samorządem niesie same profity. Pozwala osiągnąć efekt ekologiczny w postaci ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza, na którym głównie zależy samorządowi, oraz efekt ekonomiczny, tj. dofinansowanie do wysokiej klasy kolektorów słonecznych, z czego korzystają członkowie stowarzyszenia.
 

Tagi