wróć

Nowa nawierzchnia ulicy Głównej w Szczawnicy

Drogi w centrum Szczawnicy od kilku tygodni to wielki plac budowy gdzie prowadzone są kompleksowe remonty przestarzałej infrastruktury drogowej: sieci wodociągowej, kanalizacji burzowej oraz sanitarnej, jak również wymiana zniszczonych chodników oraz dziurawej nawierzchni drogowej. Systematycznie oddawane są również kolejne wyremontowane odcinki dróg na terenie Szczawnicy. Jednym z nich jest ukończony fragment ulicy Głównej na odcinku od ul. Zdrojowej do Alei Parkowej. W ramach prowadzonych tam prac, wykonany został remont istniejących chodników, ułożenie nowej nawierzchni z kostki, remont częściowy przykanalików, regulacja i wymiana częściowa włazów studni, ułożenie cieków przychodnikowych, malowanie barier oraz ułożenie nowej nawierzchni bitumiczno –asfaltowej. Roboty zakończone zostały zgodnie z przyjętym harmonogramem czyli do końca czerwca br. Dzięki tej inwestycji, uporządkowany został strategiczny odcinek drogi w Szczawnicy, który po zakończeniu robót na ulicy Szalaya stanowił będzie bezpieczny i estetyczny ciąg komunikacyjny centrum uzdrowiska.

 

Tagi