wróć

Ulica Szlachtowska Potok po gruntownym remoncie

Wszyscy pamiętamy jeszcze niszczycielską siłę wody podczas majowych i czerwcowych opadów deszczu. Poważnie zniszczona została wówczas min. droga na ulicy Szlachtowska boczna, gdzie rwący potok zmienił całkowicie swoje koryto i wystąpił z brzegów płynąc środkiem drogi. Podjęte wówczas doraźne prace remontowe doprowadziły do powrotu wody na swoje miejsce oraz udrożniły przejazd do gospodarstw domowych. Prawdziwy i gruntowny remont drogi zakończył się dopiero teraz i polegał na wykonaniu nawierzchni warstwy jezdnej z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 7 cm na odcinku 400mb. Pod asfaltem wykonana została również solidna podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20cm, co zapewni trwałość położonej nawierzchni. Łączna wartość wszystkich wykonanych robót na tym odcinku wynosi 156 081 zł i pokryta została w całości ze środków budżetu miasta. To był pierwszy etap robót jakie przewidziane były na tym odcinku. Kolejna inwestycja związana z umocnieniem brzegów i regulacją Potoka w jego górnej części została zaplanowana do wykonania w sierpniu jeszcze tego roku. Przetarg na umocnienia brzegów siatkami kamiennymi oraz położeniu nawierzchni na ostatnim odcinku , na odcinku 100 mb z płyt żelbetowych został ogłoszony.
„To już kolejna wyremontowana droga, która ucierpiała w trakcie ostatnich gwałtownych opadów deszczu. Sfinansowana z otrzymanej pierwszej promesy w miesiącu styczniu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Staramy się sukcesywnie remontować wszystkie zniszczone drogi, by zapewnić łatwy dojazd do gospodarstw domowych mieszkańcom a gościom do wynajmowanych kwater.” – dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda.


 

Tagi