wróć

Alejka parkowa obok banku PKO BP odnowiona w nawiązaniu do promenady spacerowej wzdłuż Grajcarka

W ostatnich dniach listopada została ukończona inwestycja polegająca na odbudowie zapadniętej kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni alejki parkowej w Parku Dolnym biegnącej w kierunku siedziby banku PKO BP. Na odcinku ok. 150 metrów została położona nowa kostka brukowa nawiązująca swoim wyglądem do nawierzchni zastosowanej na promenadzie spacerowej wzdłuż Grajcarka.
Zadanie finansowane ze środków powodziowych w wysokości 100 % kosztów wykonania zrealizowała szczawnicka firma Pana Roberta Szczepaniaka „Zakład Produkcji, Usług Wielobranżowych i Handlu”. Koszt inwestycji wyniósł ostatecznie 62 918 złotych.
- Nawiązując stylistyką do promenady spacerowej wzdłuż Grajcarka pragniemy zaznaczyć ciągi spacerowe służące przede wszystkim kuracjuszom i turystom coraz liczniej odwiedzającym Szczawnicę naszym gościom. Marzeniem byłoby aby w przyszłości cała alejka okalająca Park Dolny który będzie również w najbliższym czasie rewitalizowany wyglądała w ten sposób jak ten nowy odcinek. Również tzw. „ciemna alejka” w kierunku Placu Dietla powinna w przyszłości być jednym z miejsc spacerowych Szczawnicy – zaznacza Grzegorz Niezgoda Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.
 

Tagi