wróć

Nowe place zabaw w Szczawnicy

Z programu rządowego „Radosna Szkoła” którego głównym celem jest budowa ogólnodostępnych placów zabaw przy szkołach podstawowych skorzystało również miasto Szczawnica. Za kwotę łączną 319 762 zł powstały dwa nowe place zabaw.
W Szlachtowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II wybudowany został plac zabaw o powierzchni 240 m2, natomiast przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy powstał jeszcze większy plac o powierzchni 500 m2. Obydwa miejsca są wyposażone w bezpieczną syntetyczną nawierzchnię, szereg urządzeń dla zabaw dzieci, zostały ogrodzone, odpowiednio oznakowane i wyposażone w elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci oraz ozdobne drzewka.
Wykonawcom inwestycji była sądecka firma Rem – Bud, która uporała się z realizacją w przeciągu dwóch miesięcy.
- Brakowało infrastruktury związanej z zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci. Spotykaliśmy się z krytyką naszych gości, turystów że pod tym względem Szczawnica musi uzupełnić swoją ofertę. Nowe miejsca są zalążkiem tego typu oferty. Duży plac zabaw powstanie przy okazji przebudowy Parku Dolnego, gdzie przewidziano w sąsiedztwie Alei Parkowej miejsce do rekreacji dziecięcej z wykorzystaniem naturalnych elementów placów zabaw – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.


 

Tagi