wróć

Rewitalizacja Szlachtowej – tradycyjny rusnacki układ wsi

W dniu 28 stycznia 2011 r. został zakończony nabór wniosków do działania Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który ogłoszony został przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Wśród 319 wniosków o przyznanie pomocy znalazł się również projekt Miasta i Gminy Szczawnica związany z rewitalizacją Szlachtowej. W ramach odnowy centrum wsi zostało zaplanowanych szereg działań, które znacząco powinny wpłynąć na wizerunek miejscowości.
Planuje się przede wszystkim modernizację placu przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, budowę chodnika
w sąsiedztwie remizy, modernizację ul. Lipowej, wykonanie nowej drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Wspólnej, rozbudowę chodnika wzdłuż ul. Jana Pawła II i ul. Sielskiej oraz modernizację oświetlenia ulicznego.
Układ modernizowanych dróg nawiązujący do tradycyjnego układu urbanistycznego wsi rusnackich z dwoma punktami centralnymi, jakimi są cerkiew a obecnie Kościół Parafialny oraz stara remiza strażacka, przy której pierwotnie zlokalizowany był stary plac jarmarczny, zyska nie tylko nową jakość wizualną, ale również znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa tej miejscowości.

Łączna wartość planowanej inwestycji wyniesie 843.072,00 zł, a wnioskowane dofinansowanie 500.000,00 zł. Pozostałe środki finansowe stanowić będą wkład własny miasta, który został uprzednio zabezpieczony w budżecie.

„W okresie poprzednim skorzystaliśmy z możliwości dofinansowania rewitalizacji centrum wsi Jaworki na stylowy rynek rusnacki, natomiast dzięki realizacji złożonego obecnie projektu, jeżeli otrzymamy dofinansowanie, odnowimy i zaakcentujemy dawną i typową zabudowę wsi rusnackich, do których wcześniej należała Szlachtowa. W ramach naborów istniała możliwość złożenia zaledwie jednego wniosku dotyczącego konkretnej miejscowości. Mimo, że dysponujemy dokumentacją techniczną parkingu pod Homolami musimy szukać innych możliwości dofinansowania tego zadania gdyż limit jednego wniosku związanego z Jaworkami wykorzystaliśmy wcześniej” – powiedział Burmistrz Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda.

 

Tagi