wróć

Przebudowa ulicy Głównej w Szczawnicy

W dniu 21.07.2011r Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłosił przetarg na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1639K Krościenko - Szczawnica - ul. Główna w miejscowości Szczawnica od km 3+999 do km 4+510. Roboty mają rozpocząć się już końcem sierpnia. W ramach prac planuje się wykonanie niezbędnych poszerzeń jezdni w celu ujednolicenia jej szerokości oraz zachowania wymaganych parametrów wynikających z przepisów o drogach publicznych, wykonanie korekty niwelety drogi, przy zachowaniu maksymalnego dopasowania się do istniejącej, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni w miejscach poszerzeń, przekopów i korekty niwelety, wykonanie nowej warstwy ścieralnej na całości jezdni projektowanego odcinka, wymiana zniszczonego krawężnika betonowego, wykonanie ścieku przy krawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej, przebudowa zjazdów, ujednolicenie materiału nawierzchni na zjazdach, uregulowanie odwodnienia powierzchniowego poprzez odpowiedni nadanie spadków podłużnych i poprzecznych na nawierzchni jezdni, wykonanie powierzchniowego umocnienia skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi, wykonanie studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi w nawierzchni jezdni, wykonanie przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej, remont istniejącego obiektu mostowego, remont i wymiana odcinkowa infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Całość zaplanowanych prac zakończona zostanie najpóźniej do końca listopada 2011r.
"W porozumieniu z Powiatem Nowotarskim realizujemy już od 2010 roku inwestycje związane z głównym traktem Szczawnicy, czyli ulicą Główną oraz ulicą Szalaya. W zeszłym roku został wykonany odcinek blisko 1,5 km tj. ul. Szalaya i część ulicy Głównej. Na ten rok została przewidziana kontynuacja zadania tzn. przebudowa ulicy Głównej od Aleji Parkowej praktycznie do restauracji „Koci Zamek”. Jest to blisko kolejnych 800 metrów wraz z przebudową obiektu mostowego na potoku Skotnickim oraz parkingiem obok cmentarza komunalnego. Rozmawiamy z Panem Starostą Faberem o planie inwestycji na kolejne lata w którym chcielibyśmy uwzględnić zakończenie ulicy Głównej w kierunku wjazdu do Szczawnicy, realizację projektu przebudowy ulicy powiatowej w kierunku Jaworek wraz z przebudową obiektów mostowych na potokach Sielskim oraz Malinów, jak i przygotowanie projektu i realizację przebudowy drogi Krościenko- Szczawnica wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika dla pieszych" Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda.

 

Tagi