wróć

Odnowa Szlachtowej


Kolejne środki finansowe pozyskane z funduszy europejskich zasiliły budżet Miasta i Gminy Szczawnica. Tym razem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich władze Szczawnicy pozyskały dofinansowanie w wysokości 480 000 zł na realizację zadania pod nazwą: „Odnowa centrum wsi Szlachtowa”. Inwestycja, której łączna wartość wynosi 876 000,00 zł. ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców oraz estetyki wsi Szlachtowa poprzez modernizację placu przy remizie OSP, modernizację dróg i chodników oraz oświetlenia ulicznego.

„Cieszę się, że wnioski mieszkańców Szlachtowej zgłaszane na zebraniach, wśród których jest również zakres odnowy centrum wsi, są konsekwentnie realizowane. Odnowa centrum Szlachtowej znacznie poprawi wizerunek naszej miejscowości, do której corocznie przybywa coraz więcej gości” – zauważa były Sołtys a obecnie Radny ze Szlachtowej Jan Kozielec.

Inwestycje realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania, nawiązują do czasów, gdy Szlachtowa była jedną z części Rusi Szlachtowskiej. Zabudowana ona została w zgodzie z tradycyjnym układem urbanistycznym wsi rusnackich, w których gospodarstwa lokalizowane były wzdłuż głównej drogi przez wieś. Budynki mieszkalno-gospodarcze budowano bezpośrednio przy drodze, zaś poza nimi lokalizowano obiekty gospodarcze, inwentarskie i przydomowe ogrody. Za nimi zaś z biegiem lat powstawały nowe drogi, usytuowane równolegle do drogi głównej, pełniące najpierw funkcję drogi dojazdowej do „zaplecza” gospodarstw, a później wytyczały kolejną linię zabudowy nowymi obiektami. Taki też układ dróg mają ulice Jana Pawła II (najstarszy ciąg drogowy w Szlachtowej), równolegle do niej usytuowana ul. Wspólna, oraz łączniki między nimi – ul. Lipowa i ul. Kąty – ulice objęte modernizacją. Wyznaczają one najstarszą część Szlachtowej, z dwoma punktami centralnymi – byłą cerkwią, a obecnie kościołem parafialnym oraz remizą strażacką. Odnowa Centrum Wsi Szlachtowa to inwestycja polegająca na modernizacji tradycyjnego układu urbanistycznego, jako scalonego i nierozerwalnego elementu układu wsi.

Po podpisaniu stosownej umowy, ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót. Zgodnie z wnioskiem wszystkie inwestycje powinny zakończyć się do końca czerwca przyszłego roku.  

            „Pozyskując środki finansowe na to zadanie, wykorzystujemy 100% możliwości, jakie daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na odnowy centrów wsi. Zgodnie z założeniami Programu, na każdą wioskę w gminie można było pozyskać do 500000 zł. Dla Jaworek i Szlachtowej właśnie to zostało zrobione. Staramy się pozyskiwać środki finansowe na inwestycje w każdej części uzdrowiska, gdyż zależy nam na równomiernym rozwoju wszystkich naszych miejscowości: Szczawnicy, Szlachtowej i Jaworek” – dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda.

Tagi