wróć

Zakończono II etap przebudowy ulicy Głównej

Zakończone zostały prace remontowe kolejnego odcinka drogi Głównej w Szczawnicy. Zakres zrealizowanych robót, których wykonawcą było Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Nowego Targu obejmował m.in.: poszerzenie jezdni w celu ujednolicenia jej szerokości, korektę niwelety drogi, wymianę zniszczonych krawężników betonowych, przebudowa zjazdów, wykonanie studzienek ściekowych, remont i wymianę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz położenie nowych warstw asfaltu. Wartość całego zadania wyniosła 937 533,93 zł , z czego wkład Miasta i Gminy Szczawnica zabezpieczony został w wysokości 500 000,00 zł. Resztę środków pochodzi z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

Przebudowany odcinek drogi, jest kontynuacją remontów rozpoczętych w poprzednim roku. Zostały wówczas kompleksowo przebudowane odcinki drogi od Urzędu Miasta do ul. Zdrojowej oraz od ul. Zdrojowej do dworca autobusowego. Na przyszły rok planujemy wykonać kolejny odcinek w kierunku Pienin, co na mocy podpisanego w powiatem porozumienia, mam nadzieję uda się zrealizować. My jesteśmy do tego zadania gotowi" – dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda

Tagi