wróć

Zakończono przebudowę drogi powiatowej biegnącej przez Jaworki

W ramach porozumienia określającego kierunki i zakres planowanych działań inwestycyjnych na drodze powiatowej w latach 2009 – 2012, jakie zawarte zostało pomiędzy Miastem i Gminą Szczawnica a Starostwem Powiatowym w Nowym Targu, zakończono realizację kolejnej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej K1636 w obrębie centrum Jaworek”.

Remont zakończonego obecnie odcinka drogi powiatowej w Jaworkach był kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2010 (…)” mówi Burmistrz Szczawnicy - Grzegorz Niezgoda „(…) w bieżącym roku, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy udzielono Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej w wysokości 100.000,00 zł na remont końcowego odcinka drogi. Po przeprowadzeniu przez nowotarski Powiatowy Zarząd Dróg przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania, zostało nim Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu, które w złożonej ofercie zaproponowało, że prace objęte przetargiem zakończone zostaną do 15 maja br., a ich całkowita wartość wyniesie 273. 721,00 zł”.

Warto przypomnieć, że w minionym roku przebudowa drogi powiatowej biegnącej przez Jaworki w gminie Szczawnica została przeprowadzona na odcinku od wjazdu na "Stare" aż do rozjazdów przy ulicach Biała i Czarna Woda. Wówczas w ramach robót budowlanych zostały ścięte pobocza, uregulowane studzienki ściekowe oraz wykonana została nawierzchnia z betonu asfaltowego na całej długości wraz z uzupełnieniem poboczy kruszywem. Rok wcześniej czyli w 2010 roku, wzdłuż przeważającej części opisanego odcinka drogi, powstał długo oczekiwany chodnik, który znacznie poprawił nie tylko wizerunek Jaworek, ale przede wszystkim zwiększył bezpieczeństwo pieszych jak i poruszających się w tym rejonie pojazdów mechanicznych.

„Kompleksowa przebudowa drogi powiatowej była dla nas szczególnie istotna, głównie ze względu na natężony ruch turystyczny skierowany do Wąwozu Homole, Rezerwatu Biała Woda, czy też do atrakcyjnego centrum Jaworek z charakterystycznym rynkiem” – mówi Burmistrz Szczawnicy.

Wąwóz Homole to najbardziej popularny i najczęściej odwiedzany rezerwat przyrody w Małych Pieninach. Charakteryzuje się on urozmaiconą rzeźbą i ciekawą budową geologiczną. Dnem blisko 800 m wąwozu, wśród pionowych ścian płynie potok Kamionka, który tworzy liczne kaskady. Unikatowy w skali małopolski rezerwat co rocznie odwiedza blisko 180 tys. turystów, którzy do 2010 roku przemieszczali się niezagospodarowanym i nie przystosowanym dla ruchu pieszego poboczem.

"Podjęta trzy lata temu współpraca pomiędzy Miastem a Starostwem Powiatowym w Nowym Targu przebiega pozytywnie i przynosi wymierne efekty. Wykonane dotychczas wspólne zadania inwestycyjne stanowią część inwestycji, które planujemy jeszcze realizować w najbliższych latach. Obecnie trwają prace związane z kontynuacją przebudowy ul. Głównej na odcinku od ul. Skotnickiej aż po Kotońkę. Następnie planowana jest przebudowa mostu na potoku Grajcarek w tzw. Malinowie oraz renowacja mostu na potoku Sielskim obok tartaku wraz z dojazdami” – dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda.

 

Tagi