wróć

Wybory Miss Pienin 2012

ZASADY UCZESTNICTWA

1. W wyborach Miss Pienin może wziąć udział kandydatka, która w 2012 r. ukończy 18 lat, a nie przekroczy 25 roku życia. Konkurs jest skierowany głównie do mieszkanek Pienin oraz dziewcząt z nimi związanych rodzinnie.

2. Kandydatki mogą zgłaszać się do dnia 25. 06. 2012 r. wysyłając wypełniony formularz oraz fotografię drogą elektroniczną na adres: mokszczawnica@pro.onet.pl
lub wysyłając pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy ul. Główna 6, 34-460 Szczawnica, Tel. 18 262 2666

3. W drodze castingu w Kinoteatrze Pieniny – 4.07. (środa), godz. 18 –zostanie wyłonionych maksymalnie 10 kandydatek spośród wszystkich zgłoszonych uczestniczek, które wystąpią na Gali Finałowej.

5. W przypadku rezygnacji wybranej w castingu kandydatki na jej miejsce wchodzi kolejna z listy, która uzyskała największą liczbę punktów.

SESJA ZDJĘCIOWA I CASTING

1. W sesji zdjęciowej zobowiązane są wziąć udział wszystkie kandydatki.

2. Zdjęcia z sesji zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej miasta i gminy Szczawnica www.szczawnica.pl oraz wykorzystane do stworzenia kalendarza Miss Pienin.

3. Zdjęcia będą wykorzystane do głosowania na Miss Internetu Pienin.

4. Wyboru 10 kandydatek dokonają organizatorzy.

5. Na wybór będą miały wpływ wyniki rozmowy kwalifikacyjnej oraz prezencja kandydatek.

6. Na Casting należy przyjść z własnymi butami - szpilkami i strojem kąpielowym.


GALA FINAŁOWA

1. Gala Finałowa odbędzie się 21 lipca 2012 r. na estradzie plenerowej pod kolejką PKL „Palenica”.

2. Gala składa się z kilku pokazów, w których kandydatki zaprezentują się w różnych strojach: inspirowanym folklorem góralskim, kąpielowym, koktajlowym, wieczorowym. Stroje zapewnia organizator.

3. Kandydatki zostaną ocenione przez Jury, w składzie określonym przez organizatora.

4. Po trzech pokazach zostanie wyłoniona przez Jury finałowa „5”.

5. Każda z 5 finalistek odpowie na dwa pytania przygotowane przez Jury.

6. Po rundzie pytań Jury dokona wyborów Miss, I Wicemiss i II Wicemiss.

7. Oprócz Miss i dwóch Wicemiss uczestniczkom zostaną przyznane następujące
tytuły:
-Miss Publiczności
-Miss Internetu

8. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród będzie większa niż ilość tytułów głównych.

9. Decyzje Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.

10. Miss Internetu zostanie ogłoszona podczas Gali Finałowej.

11. Uczestniczki finału Miss Pienin podpisują z organizatorem umowę, na mocy której deklarują się nie brać udziału w konkurencyjnych imprezach typu: „Wybory Miss” w okresie jednego roku. Umowa pozostaje obowiązująca dla finalistek konkursu.

NAGRODY

1. Organizatorzy przewidują cenne nagrody rzeczowe dla finalistek.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wycofanie się sponsorów.
3. Nie jest możliwe otrzymanie ekwiwalentu pieniężnego stanowiącego wartość nagród rzeczowych.

OŚWIADCZENIE
Udział w wyborach Miss Pienin i wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu i zgodą na publikację zdjęć i danych osobowych kandydatek do tytułu.
Każda kandydatka wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i wszystkich materiałów audio-wizualnych związanych z wyborami Miss Pienin przez organizatorów.

foto: Alina Lelito
 

Tagi