wróć

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ...

Szczawnica, 21 września 2012 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 21 września 2012 r. do 12 października 2012r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonych do:


1. sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- działka ewid. zmod. Nr 534/13 o powierzchni 0.1200 ha objętej księgą wieczysta nr 104470 położonej w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej.

- działki ewid. nr 206, 208 i 209 o powierzchni 0.4042 ha objętych księgą wieczystą nr NS1T/00067100/2 położone w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej.

- działka ewid. nr 212/1 o powierzchni 0.0547 ha objętej księgą wieczystą nr NS1T/00067100/2

 

2. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy:

- działka ewid. nr 206 o powierzchni 4032 m2 z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat.

 

Tagi