wróć

Uczestnicy Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego z wizytą w Szczawnicy

W piątek – 21 września, Zastępca Burmistrza Szczawnicy – Tomasz Moskalik spotkał się z uczestnikami Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego przy krakowskim Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji.

W oparciu o przygotowaną na tę okoliczność prezentację multimedialną, Zastępca Burmistrza przybliżył zgromadzonym podstawowe informacje o pienińskim kurorcie oraz o prowadzonych na terenie miasta inwestycjach.
Główna tematyka spotkania dotyczyła problematyki ochrony środowiska w procesach rewitalizacji uzdrowiska, w kontekście zagadnień z zakresu funkcjonowania zakładu komunalnego, rehabilitacji i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rozbudowy i modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica z elementami ochrony środowiska oraz rewitalizacji Parku Dolnego.


 

Tagi