wróć

Szkolenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na działalność statutową organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na działalność statutową organizacji pozarządowych.
To niepowtarzalna okazja, żeby z jednej strony zdobyć merytoryczną i precyzyjną wiedzę o tym jak prawidłowo wypełnić wnioski, a z drugiej mieć wpływ na politykę Naszego województwa w obszarze funkcjonowania organizacji pozarządowych, w najbliższej przyszłości.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia będzie omówienie prawidłowego sposobu wypełniania ofert i sprawozdań określonych
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania.
Ponadto zajmiemy się wyjaśnieniem najczęstszych wątpliwości pojawiających się przy wypełnianiu druków wraz z omówieniem najczęściej występujących błędów i nieścisłości w dokumentach ofertowych.

Szkolenie połączone będzie z konsultacjami „Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2017”. Podczas spotkania chcielibyśmy przybliżyć Państwu wizję współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi w perspektywie kilku najbliższych lat. Będzie to okazja do dyskusji nad kształtem dotychczasowej współpracy, a także możliwość wymiany uwag i spostrzeżeń dotyczących kierunków rozwoju dalszego współdziałania.

TERMIN I MIEJSCE:
• 10 października 2012 r. (środa) o godz. 11:00 w Tarnowie, Starostwo Powiatowe w Tarnowie,
ul. Narutowicza 38, sala konferencyjna (parter).
• 10 października 2012 r. (środa) o godz. 16:00 w Nowym Sączu, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
ul. Jagiellońska 33.
• dn. 11 października 2012 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Oświęcimiu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu, ul. Nojego 2B.
• 12 października 2012 r. (piątek) o godz. 16:30 w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, s. 414.

Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności do dn. 9 października 2012 r. pod nr tel. 12 61 60 988, 12 61 60 966 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ngo@umwm.pl.

Szkolenie jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje: www.malopolskie.pl/ngo
 

Tagi