Porządek Obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

PORZĄDEK OBRAD

wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, w dniu 20 września 2018 roku, godzina 1500, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

 

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miastai Gminy Szczawnicaw trybie bezprzetargowym.
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwaływ sprawie zmian w Uchwale Nr LII/360/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 sierpnia 2018 r.
 6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwaływ sprawie zmian w Uchwale Nr LI/354/2018 z 23 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
 7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwaływ sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/100/2004 z 26 lipca 2004 r.  
 8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwaływ sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/159/2016 z 23 czerwca 2016 r.
 9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały
 10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwaływ sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. 
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi